SINUA VARTEN

Meille tärkeintä on se, miltä asukkaistamme tuntuu ja mitä asukkaillemme kuuluu.

Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa arjen ja elämänhallinnan pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Hän ohjaa valmennettavaa löytämään oman itsensä ja omat voimavaransa siten, että valmennettava voi kehittää itseään ja omaa toimintatapaansa.

Meillä on asumisyksiköissämme oma diabeteshoitotyönmalli, jota kehitämme asukaslähtöisesti, asukkaan tarpeiden mukaan.