ARVOMME

ASUKKAAN KUNNIOITTAMINEN

 • meillä jokainen asukas saa hyvää, laadultaan tasaista hoitoa
 • meillä huomioidaan kaikkia asukkaita tasapuolisesti, mutta yksilöllisesti


IHMISARVO

 • meillä tehdään sydämellä töitä eli välitetään aidosti jokaisesta asukkaastamme


ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

 • meillä kuunnellaan asukkaitamme
 • meillä kannustetaan asukkaita tekemään valintoja omaa hyvää oloa edistääkseen


TURVALLISUUS

 • meillä rakennetaan yhdessä kotia, jossa jokainen asukkaamme tuntee olonsa turvalliseksi


YHTEISÖLLISYYS

 • meillä ollaan yhtä isoa perhettä, jossa jokainen voi olla oma, ihana itsensä
 • meillä ollaan avoimia ja luotetaan toisiimme
 • meillä keskustellaan toistemme kanssa ja vietetään paljon aikaa yhdessä
 • meillä jokainen asukas on myös osa kyläyhteisöämme, ja vietämmekin paljon aikaa myös palvelukotien ulkopuolella ulkoillen ja retkeillen


RATKAISUKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA

 • meillä toimitaan rakentavasti ja arvostavasti yhteistyössä - ihmisyyttä korostaen
 • meillä tehdään asukkaiden kanssa sitä mikä toimii ja kokeillaan tarvittaessa uusia ratkaisuja toimimattomien tilalla
 • meillä vaalitaan onnistumisia, huumoria ja myönteistä palautetta arjessamme