ARVOMME

ASUKKAAN KUNNIOITTAMINEN

 • jokainen asukkaamme saa yksilöllistä kohtelua ja hyvää hoitoa


IHMISARVO

 • välitämme sydämellämme jokaisesta asukkaastamme


ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

 • kuuntelemme asukkaitamme
 • asukkaamme saavat tehdä valintoja omaa hyvää oloaan edistääkseen


TURVALLISUUS

 • jokainen asukkaamme tuntee olonsa turvalliseksi


YHTEISÖLLISYYS

 • meillä ollaan yhtä isoa perhettä1
 • meillä luotetaan toisiimme, ollaan avoimia, keskustellaan toistemme kanssa, vietetään paljon aikaa yhdessä
 • meillä jokainen voi olla oma, ihana itsensä


RATKAISUKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA

 • meillä toimitaan rakentavasti ja arvostavasti yhteistyössä - ihmisyyttä korostaen
 • teemme asukkaiden kanssa sitä mikä toimii - jos jokin juttu ei toimi, kokeilemme uusia/vaihtoehtoisia ratkaisuja toimimattomien keinojen tilalla
 • vaalimme onnistumisia, huumoria ja myönteistä palautetta