ARVOMME

Arvot ja toimintaperiaatteet näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme kokonaisvaltaisesti sekä asukkaamme, omaisen/läheisen, tilaajan ja sidosryhmien kohtaamisissa ja työyhteisön sisällä.

OSAAMINEN 

Hoitohenkilökuntamme on koulutettua, kokenutta ja pitkäaikaista. He tietävät ja tuntevat asukkaidemme tarpeet ja toiveet vuosien takaa. Olemme ylpeitä tekemästämme laadukkaasta hoitotyöstä, kodinomaisesta palvelukodistamme ja siitä, että meillä on asukkaillemme aikaa.


SITOUTUMINEN 

Olemme luotettavia, ajattelemme aina asukkaidemme parasta toimien heidän asianajajina. Yritämme löytää aina heille uusia asioita, joilla parantaisimme heidän arkeaan entisestään. Pidämme lupauksistamme kiinni ja pyrimme ylittämään odotukset hoidon laadun suhteen.


VÄLITTÄMINEN 

Välitämme asukkaistamme ja haluamme luoda joka päivä heille turvallisen kodin elää. Asukkaamme ovat meille kuin perheenjäseniä ja huolehdimme heistä kuin omistamme. Toimimme heitä kuunnellen, heidän itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.