Neuropsykiatrinen valmennus

12.10.2019

Neuropsykiatrinen valmentajamme auttaa arjen ja elämänhallinnan pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Hän ohjaa valmennettavaa löytämään oman itsensä ja omat voimavaransa siten, että valmennettava voi kehittää itseään ja omaa toimintatapaansa. 


Neuropsykologinen valmennuksemme on suunnitelmallinen, tavoitteellinen, yksilöllinen ja asukaslähtöinen kuntoutusmenetelmä. Se soveltuu hyvin asukkaan muiden kuntoutusten tai hoitojen oheen. 

Neuropsykiatrinen valmennuksemme käy kaikille, joilla on neuropsykiatrisia tai autismin kirjon oireita sekä henkilöille, joilla on vaikeuksia selvitä päivittäisistä toiminnoistaan. Asukkaalta valmennus vaatii jonkin verran myös kykyä havainnoida ja arvioida itseään.

Neuropsykiatriset valmentajamme ovat (sisätaudit & psykiatria tai diabetesosaaminen; AMK) -koulutuksen saaneita sairaanhoitajia, joilla on vammaistyön lähihoitajatutkinto pohjana. He ovat suorittaneet neuropsykologisiin erityisvaikeuksiin ja kuntoutusmenetelmiin liittyvän täydennyskoulutuksen vuonna 2011. Heillä on saatavana myös voimavara-ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus.