Muistihoitajan palvelut

10.10.2019

Muistihoitajamme ohjaavat asiakkaitamme aivoterveyden edistämisessä. 

Muistihoitajamme varmistavat muistisairaiden asiakkaidemme hyvän elämänlaadun; oikeanlaisilla tukimuodoilla, hoitokäytännöillä ja kuntoutuksella. 

Muistihoitajamme ohjaavat myös asumisyksiköidemme muuta henkilökuntaa havainnoimaan muistisairauksien tunnistamista, käyttämään hyväksi koettuja hoito- ja kuntoutusmenetelmiä asiakaslähtöisesti sekä arvioimaan lääkärin määräämän lääkehoidon asiakaslähtöistä vaikuttavuutta.